Statii de epurare IntelliBIO MBR - Aplicatii municipale, pentru 800 - 4500 L.E.

Procesul tehnologic:


Apele uzate colectate prin reteaua de canalizare a localitatii (canalizare sistem divizor), vor fi conduse intr-o statie de epurare care va avea urmatoarea componenta:

  • Statie de pompare
  • Instalatie automata de sitare
  • Separator de grasimi
  • Bazin de omogenizare/egalizare
  • Modul biologic cu nitrificare-denitrificare si stabilizare aeroba a namoluluii
  • Modul MBR – ultrafiltrare cu membrane
  • Prelucrare namol
  • Automatizare

Incarcarea influentului luata in calcul pentru dimensionarea obiectelor tehnologice:

Tipul impurificator

Concentratia specifica

CBO5

300,00 mg/l

CCO

500,00 mg/l

Suspensii

350,00 mg/l

Ntotal

50,00 mg/l

Ptotal

5,00 mg/l

Conditiile admise la evacuare in emisar luate in calcul:

Tipul impurificator

Concentratia specifica

CBO5

25,00 mg/l

CCO

125,00 mg/l

Suspensii

35,00 mg/l

Ntotal

15,00 mg/l

Ptotal

2,00 mg/l

❶➤Conditionere ❷➤Cazane ❸➤Boilere